pondělí 17. dubna 2017

Jaké procento spokojených je hranice úspěchu ?

Dávno již nepracuji pro peníze. Na všechny své složenky jsem již vydělal. Hlavní motivací je pro mne dnes radost z práce. Svoji radost pak čerpám z radosti, kterou dávám. Přinášet klientům radost a vyšší kvalitu života pak velmi jednoduše považuji za hlavní poslání firmy, kterou řídím.

Přemýšlím jaká míra radosti je ta správná. Usilovat o absolutní spokojenost u 100% klientů je bohužel představa krásná a zároveň utopistická. Ve společnosti jsou lidé, kteří spokojení být z principu nedokáží. Lidé, kteří žijí pro konflikt, nikoliv pro výsledek. Někteří lidé kolem nás nejsou obdařeni darem harmonie a životní spokojenost je jim odepřena. Usilovat o spokojenost úplně všech by tedy nebylo správné ani splnitelné.

Kde je však hranice úspěchu ? Kolik procent spokojených mohu považovat za splnění svého snu ?

V každém oboru je ta hladina jiná. I nejlepší lékař má mezi svými pacienty nějaké nespokojené, či spokojené méně. Také proto, že nepochopili vážnost situace, případně jejich očekávání byla nereálná. I perfektní lékař, který zachraňuje mnoho životů a nedělá chyby má své nespokojené. Hladina úspěchu se mezi lékaři uvažuje u 90% spokojených.

Ve stavebnictví se za úspěch považuje 70% spokojených. Podle profesní komory je však oborový průměr mnohem nižší.

Naše situace v ES je mnohem těžší nežli u většiny ostatních stavebních firem. Běžná firma jen staví. “Přineste si projekt, stavební povolení, hoďte peníze na stůl a my Vám to postavíme…. “ Takovou službu upřímně považuji za primitivní. Když chci poskytnout dobrou službu, musím zvolit mnohem  složitější cestu. A také náročnější na udržení spokojenosti klienta.

Tam kde ostatní jen staví dům, tam v ES hledáme pro klienty pozemek. Sdílíme s klientem radost, když to jde snadno i napětí, když pozemek hledáme dlouho. Tvoříme projekt. Musíme být přísní a omezující, abychom při tvorbě projektu dodrželi hladinu domluvené splátky. Vyřizujeme stavební povolení a musíme často vysvětlovat absurdní požadavky úřadů. A konečně když toto vše je připraveno, připravujeme pro klienta financování. Financování, které je byrokratickým Everestem.

S každou další službou, kterou klientům poskytujeme nad rámec samotné stavby, je náročnější udržet maximální spokojenost s celkem. Zvláště když jde o úkoly tak nevděčné jako je stavební povolení a financování stavby. Není náhoda, že žádná jiná firma v podobném rozsahu službu neposkytuje. Každý volí pro sebe snadné cesty a nehledí na to, co je dobrá cesta pro samotného klienta.

Přemýšlím jaká hladina spokojených klientů je k mému pojetí správná ? Jaký je tvůj typ milý čtenáři ? Co lze považovat za hranici úspěchu a neúspěchu ? Budu potěšen, když svůj pohled napíšeš do diskuse. 

Pokud bych jen stavěl domy, poskytoval bych službu téměř bez třecích ploch. Stavba domu je to nejméně těžké na celé naší cestě. Pokud bych jen stavěl, pak bych jistě usiloval o 100% spokojených. Když ke stavbě poskytuji i náročné financování, projekt a stavební řízení, mám se spokojit s hranicí 90%. Je hranice stejná jako u špičkových lékařů úspěch ? Možná. 

Má to však i svůj druhý pohled. V ES jsme za téměř dvacet let obsloužili přes 12.000 klientů. Pokud je 90% spokojených bylo by 10% neutrálních, či nespokojených. To by bylo za ty roky šílených 1.200 klientů.  S tím bych upřímně žít neuměl. Naštěstí také nemusím. :)

Jaká byla spokojenost klientů v prvých letech se již bohužel nedozvím. A velmi mne to mrzí. Výsledek za posledních sedm let však znám velmi přesně. Před sedmi roky jsme se celkem odvážně zapojili do certifikace značkou Kvalitní firma. V tomto projektu odevzdáte kontakty na své klienty. Certifikační firma těmto položí deset otázek a nechá každou známkovat školním hodnocením.

V ES poskytují mnohem náročnější a rozsáhlejší službu nežli ostatní stavitelé. Přes náročnost služby v každém z těchto šesti let získaly ES nejlepší hodnocení v celém oboru. Celých 98% hodnocení bylo známkou výborně, či chvalitebně.

Co může znít jako úžasné a nepředstavitelné, je ve skutečnosti naprostá nutnost. I ta dvě procenta horších hodnocení představuje u firmy velikosti ES 240 klientů. Tam kde můj obor považuje za úspěch 70% spokojených si já nejsem jistý ani těmi 98%. Co však vím jistě, že každá desetina zlepšení tohoto výsledku představuje obrovské úsilí. Nejspíše úsilí, které již nemá měřeno efektivitou smysl. Přesto o každou další desetinu budu usilovat. Snad proto, že jsem idealista. :)

Pokud nespokojené pacienty nejlepších lékařů způsobuje nepochopení, pak je nutné více vysvětlovat, aby chápali. Možná mé Blogy pomohou někomu lépe porozumět. Možná přinesou nějakou další desetinu procenta spokojených. :)

David Mencl

duben 2017

neděle 19. března 2017

Proč jsou rodinné firmy jiné

Vždy jsem si všímal, jak odlišně a s lepšími výsledky fungují rodinné firmy u nás i ve světě. Mnoho let jsem fungování rodinných firem zkoumal a dnes již Vám dokáži důvody této odlišnosti vysvětlit.

Ekonomické stavby 

ES vznikly a dodnes jsou rodinnou firmou. Od prvých dní jsme byli  jiní nežli ostatní. Ta jinakost k nám  vždy přiváděla velké množství zájemců o naše domy. Celých dvacet let žijeme v prostředí, kdy zájem o naše domy je větší nežli naše kapacitní možnosti. Velký zájem v prvých letech znamenal až překotný růst. Růst pak potřebu dalších a dalších kvalitních lidí. Pracovní dovednosti nového člověka naučíte. Změnit povahu je však velmi obtížné, či nemožné. Vždy jsme tedy preferovali lidské vlastnosti před úspěchy a dovednostmi napsanými v životopisech.

Dobrou povahu nejlépe najdete mezi lidmi, které dobře znáte. A tak většina nových zaměstnanců byli příbuzní někoho, kdo již v ES pracoval. Přicházeli sestry, rodiče, manželky, manželé, spolužáci. Všichni lidé, u kterých jsme předem znali jejich morální kvalitu.

To je prvý moment, u kterého se zastavím. Pokud Vám kolega do firmy přivede svoji sestru a otce. Víte, že společné myšlence věří. Není pravdivějšího poznání.

Občas pomáhám jako konzultant v jiných společnostech. Rád používám tuto techniku jako test. A bohužel až příliš často se setkávám s tím, jak mnozí i vrcholní manažeři by do “své” firmy nikoho z rodiny nepřivedli. Nejspíše dobře vědí proč. Pohřbít firmu, ve které máme své příbuzné je jiné, nežli firmu, na které Vám nezáleží.

Do ES však naši zaměstnanci celé ty roky své blízké přivádějí. A tak jsme se stali mnohonásobně rodinnou firmou. Nejsme firma jedné rodiny. Jsme společnost několika rodin, které jsou s myšlenkou stavění dobrých rodinných domů hluboce spojeni.

Fungují jinak 


Rodinné firmy fungují jinak. Vysvětlení je překvapivě jednoduché. Většina z nás má zakódovanou potřebu být před svými blízkými za dobré. Chceme být obdivováni svými dětmi, být supermanem pro svoji ženu. V normální firmě je možné být celý den flákač a přesto pak můžete u večeře vyprávět, že na Vás všechno stojí, že jste ten nejlepší ze všech. V rodinné firmě nikoliv. Tam je to jiné. Když můj kolega výrobní ředitel má
ve firmě také svého otce, sestru a švagra, těm nic nenamluví. Když já ve firmě potkávám svoji maminku, ženu a často i starší děti, také si nic doma nevymyslím. Když chcete být hrdinou v rodinné firmě, nezbývá nežli se tak celý den chovat. Den co den. A když takto chtějí být hrdiny všichni, když většina má ve firmě své příbuzné, efekt je obrovský. Když se “hrdinsky” chováte několik let, stane se z tohoto chování rutina a Vaše norma. Aniž byste si to uvědomil, tak Vám kultura rodinné firmy pomůže být lepším člověkem.

Rodinné firmy fungují lépe, protože v těchto není možné předstírat. Co byste si dovolili v jiné společnosti, nedovolíte si v rodinné firmě. Kde úspěch Vaší práce ovlivňuje životy a budoucnost Vašich blízkých, tam máte jistotu, že své práci dáte vše. A právě z těchto důvodů jsou rodinné firmy jiné, více stabilní a dlouhodobě úspěšné.


Pro edici Tajemství úspěchu David Mencl
březen 2017

neděle 12. března 2017

Jak organizujeme své výrobní kapacity

Zásadní ingrediencí našeho úspěchu vždy byla zcela ojedinělá organizace výrobní kapacity. Abychom mohli levně nakupovat materiál a nabízet výhodnější hypotéky nežli jsou na trhu běžné, museli jsme stavět mnoho domů po celém území ČR (později také Slovenska a Polska). Potřebovali jsme tedy spolehlivou výrobní kapacitu rozloženou do různých míst. Potřebovali jsme na stavbách lidi dobře motivované, kteří budou chtít pracovat lépe nežli je v Česku obvyklé.

Jak ne

V Česku existují dva rozšířené způsoby organizace výroby. Zároveň když jsme před dvaceti roky do oboru přicházeli, bylo zřejmé, že obor stavebnictví má velmi špatné jméno. Dva nejčastější způsoby organizace výroby mají na tomto špatném jménu svůj podstatný vliv.


Zaměstnanci 

Prvý z tradičních způsobů je organizace kapacit prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Vlastní kapacitu máte zcela ve své režii, své zaměstnance znáte a víte, co můžete od kterého čekat. To je zásadní výhoda zaměstnanců.

Bohužel  nevýhody jsou zásadní a převažující. Práce zaměstnance je vlivem vysokých sociálních a zdravotních pojištění v Česku drahá. A tím i dům pro zákazníka. Zaměstnanci pracující v hodinové mzdě mají o 40% nižší produktivitu nežli živnostník pracující takzvaně “na sebe”. Nižší produktivita opět znamená vyšší cena domu pro zákazníka.

Výborná výsledná cena domu je pro mne zásadní hodnota. Jen s dobrou cenou je možné učinit domy dostupné také mladým rodinám. A to byl vždy můj cíl. Vysoká cena práce a tím i vysoká výsledná cena domu byly pro mne tedy v zaměstnaneckém modelu od počátku velkou překážkou.

Rozhodující NE této cestě jsem však nakonec nedal pro cenu, ale pro kvalitu. Bylo pro mne překvapivé zjistit, že zaměstnanecký model vedle vyšší ceny přináší také slabší kvalitu práce. Opět je zde jiné myšlení zaměstnance a řemeslníka. Řemeslník pokud něco pokazí, musí na své náklady opravit. Zaměstnanec na své chybě obvykle participuje mnohem méně. Proto mnozí (jistě ne všichni) zaměstnanci mají na stavbách menší úctu k přesnosti a kvalitě.

Také samotné firmy se k chybám svých zaměstnanců chovají často velmi vlažně. Pokud je nutné provést opravu za pochybení zaměstnance, jde takový náklad k tíži zaměstnavatele, tedy společnosti. A protože většina firem nemá zbytečných peněz, často nad drobnými pochybeními svých zaměstnanců přivírají oči. Čím více přivírají oči, tím více učí své zaměstnance, že lze z kvality trochu slevit. A ti mohou zase z kvality slevit ještě kousek. Tak se roztočí spirála, která postupně degraduje celkovou kvalitu stavební firmy.  Schéma, kdy společnost nevidí chyby, aby nemusela platit za opravu těchto považuji za kriticky chybné.

Trochu v nadsázce říkáme, že zaměstnanci jsou cesta dobrá pro výrobního ředitele a špatná pro zákazníka. Výrobní ředitel má snadnou organizaci kapacit, zákazník však získá horší kvalitu za výrazně vyšší cenu. Věděli jsme záhy, že touto cestou ES jít nemohou.

Malí živnostníci 

Prvé roky jsem čerpal mnoho výborných rad od zahraničních konzultantů, nejvíce z Kandy. Pomoc, která se mi tak dostala byla skvělá.  Zároveň však ne každá myšlenka fungující v zahraničí byla použitelná v Česku. Naši kanadští přátelé nám radili výrobní kapacitu najímat k daným zakázkám. Využívat malé skupiny živnostníků, když takový model je v Kanadě a USA jednoznačně nejlépe fungující. Výhodou takového řešení je jednoznačně výborná cena práce. Živnostníci závislí na výsledku své práce pracují efektivně, tedy rychle a bez nutnosti oprav. Nízká cena práce a vysoká efektivita pak logicky přináší výbornou výslednou cenu pro zákazníka.

Bylo by to skvělé, pokud by to i v Česku fungovalo. Bohužel nefunguje. V českém stavebnictví by naši zahraniční poradci našli nefalšovaný divoký západ. Je velmi těžké oslovit někoho, koho neznáte. Je těžké věřit tomu co Vám říká, věřit, že provede svoji práci opravdu dobře a v dohodnutém termínu. Obor je v Česku příliš pokřiven nedodržování dohod je ve stavebnictví normou. Z deseti dodavatelů, které vyzkoušíte si necháte v nejlepším případě dva, ale spíše jednoho. Všichni ostatní Vám sice nejprve deklarují vysokou spolehlivost a kvalitu, aby se však rychle ukázalo, že jde o řemeslníky zoufalé úrovně. Právě poměr dobrých a špatných dodavatelů je v Česku opačný od Kanady. V Kanadě můžete mít smůlu a z deseti vyzkoušených narazit na dva nekvalitní. V Česku máte štěstí, když z deseti dva jsou dobří.

Tedy ani cesta najímat volné výrobní kapacity na jednotlivé naše zakázky naprosto nebyla schůdná. Jak jednou poznamenal můj kamarád a výrobní ředitel ES Jan Černý, touto cestou bych byl v Dobřanech (ústav pro léčbu duševních poruch) co by dup.

Čest výjimkám 

Abych byl zcela objektivní, znám několik výborných stavitelů a společností, které jednou z tradičních cest své kapacity organizují a mají výsledky a staví skvělé domy. Existují tedy stavitelé, kteří umějí využít výhod dané cesty a dokáží potlačit nevýhody. Bohužel počet takových napočítám na prstech jedné ruky. Na jednu takto výbornou najdeme 50 špatných, či průměrných. V takovém poměru můžeme směle označit obě tradiční cesty organizace pracovníků stavby za nedobře fungující.

Vlastní cesta 

S dvacetiletou zkušeností se stavěním domů, když se dnes ohlédnu, jsem si jist, že volba jedné, či druhé z tradičních cest by znamenala neuspět. Jistě pak s ideou přinést kvalitní bydlení dostupné i mladým rodinám. To, že se Ekonomky staly leaderem trhu je také způsobeno tím, že jsme neakceptovali možnosti, které v danou chvíli existovaly a hledali jsme svoji vlastní třetí cestu.

Tedy je čas prozradit prvé velké tajemství ES - jak organizujeme svoji výrobní kapacitu. 

V ES jsme velmi pečlivě prozkoumali obě existující cesty a rozhodli se spojit výhody obou a zároveň maximálně potlačit nevýhody, které jsme si uvědomovali. Rozhodli jsme se vytvořit speciální prostředí, které významně ulehčí život malým skupinám živnostníků. Rozhodli jsme se nést riziko a těmto skupinám garantovat dostatek práce. Pohlídali jsme si takzvaný švarc-systém a zachovali jsme výhodu dobré ceny práce s vysokou produktivitou řemeslníka na živnostenský list. Nabídli jsme těmto nadstandardní odměnu za nadstandardní kvalitu. Ušetřili jsme za velké sociální odvody a mohli tak odměnit kvalitu a rychlost.

Tím, že si jednotlivé výrobní skupiny účetně zachovaly statut dodavatele, platíme tyto 100% v úkolu, tedy za odvedenou práci, a to perfektní práci. Za takovou je pak odměňujeme velmi dobře. V ES dávno víme, že má li systém fungovat, musejí být spokojeni všichni, kdo být spokojeni mají. Tedy klient na jedné straně a pracovníci stavby, kteří odvádějí výbornou práci na straně druhé.

Malým výrobním skupinám jsme pak vytvořili skvělé zázemí ke snadnému fungování. Na prvém místě musím zmínit takovou samozřejmost, jakou je: “Dostanete vždy svoji práci zaplacenou” . Co by se zdálo být samozřejmé a základní slušností není ve stavebnictví vůbec obvyklé. Je naopak velmi časté, že malé výrobní skupiny nedostanou svoji práci zaplacenou.

Nikoliv v našem systému. Garance perfektní platební kázně je pilíř našeho konceptu.

Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Tam kde je obvyklá splatnost ve stavebnictví 90 dní se snažíme platit svým partnerům do týdne. Malé výrobní skupiny mají v bankách dveře zavřené, proto jim poskytujeme nízkoúročené provozní půjčky.

Oplátkou chceme, aby výrobní skupina pracovala v rámci ES ve zcela mimořádné kvalitě. Ovlivňujeme jakým školením pracovníci v zimě projdou. Známe jednotlivé pracovníky a ovlivňujeme, kteří pracují na našich stavbách. Získali jsme se svými výrobními skupinami mimořádně blízký partnerský vztah. Sdílíme vzájemně úspěchy i případné neúspěchy. Cítíme se být všichni na jedné lodi. Zcela obvyklá je vzájemná výpomoc našich výrobních skupin. Pokud se některá dostane do úzkých, je běžné, že se této dostává pomoc od dalších  sousedních výrob ES.

Podtrženo, sečteno 

Podtrženo, sečteno. Výrobní skupina ES si uchovává svůj statut dodavatele. Jde však o vztah mimořádný, který této přináší řadu mimořádných výhod a úspor.
- Není nutné věnovat čas a prostředky shánění práce. Garance dostatku práce je stěžejní část našeho mimořádného vztahu.
- Výrobní skupina pracuje kontinuálně na stejném typu práce. Stále jde o rodinné domy shodné stavební technologie a materiálové skladby. Kontinuita v tomto případě výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu. Stavět stále velmi podobné rodinné domy je efektivnější nežli jednou stavět benzinovou pumpu a příště hotel. Jednou zděný dům a příště dřevostavbu. Jak běžný trh funguje.
- Naše výrobní skupina neutrácí čas a peníze za právníky handrkováním o zaplacení. Dobrá práce je zaplacena vždy a obvykle velmi rychle.
- Kde je třeba, čerpá naše výrobní skupina provozní půjčku.
- Jednotlivé zakázky na sebe plynule navazují. Velká přidaná hodnota naší práce je v perfektním provázání jednotlivých zakázek. Jakmile práce na jedné končí, je připravená práce další. V obvyklém životě dochází mezi zakázkami k prostojům, které snižují výdělky pracovníků. V ES řídíme nasazení kapacit plynule a s velkou přesností.
- Lidé stavby mají garantovanou dobrou odměnu za dobrou práci.
- Klient získává výbornou cenu domu a dům provedený výborně motivovanými pracovníky.
-  Také díky naší unikátní koncepci se z ES stal leader trhu a největší stavitel rodinných domů v Česku, Slovensku a Polsku. Dostal jsem tak možnost přinést dobré řešení bydlení také mladým rodinám, na které před ES nemyslel naprosto nikdo.

 Dobří lidé největší hodnotou 

Dobří lidé, s dobrým charakterem, lidé pracovití a odpovědní, jsou vždy největší hodnotou každé firmy. Je jedno zdali jde o manažera projektu, projektanta, mistra, ředitele, či dělníka. Jen s dobrými lidmi může být společnost dobrou. Vždy jsem hledal systém, který do ES přivede ty nejlepší charakterní lidi. Tímto systémem jsme kolem sebe soustředili přes 700 skvělých pracovníků staveb. Tyto si systémem hýčkáme a většina z těchto si hýčká vztah s ES. Mimořádnou hodnou ES je naprosto minimální fluktuace. Lidé, kteří pro nás pracovali před patnácti lety pro nás pracují i dnes. Snad právě tímto jedním argumentem lze vyjádřit úspěch naší vlastní metody organiszace výrobních kapacit.

Vytvořili jsme schéma, které je vítězné. Schéma, které nám dalo možnost uspět v oboru mimořádně náročném. Takové je prvé vyzrazené tajemství Ekonomických staveb.

Pro edici Tajné recepty úspěchu  v únoru 2017 David Mencl

neděle 14. února 2016

Návod k pochopení programu Chytrý nájem


Již tuto situaci znám. Opakuje se s každou myšlenkou, která je výrazně jiná, nežli dosavadní zaběhnutý pořádek. S každou velkou inovací jsem zažil velký úspěch v zahraničí a velmi pomalé pochopení a přijetí v Česku. Jednoduše my Češi jsme v pochopení a přijetí nového pomalejší. A možná to vůbec nevadí. Jeli nutné více času k vysvětlení, budu tedy trpělivě vysvětlovat. Kdo máte zájem přijměte tento můj návod k pochopení nového programu ES Chytrý nájem, kterého jsem shodou okolností duchovním otcem. 

Ve své práci jsem vždy hledal hlubší poslání a smysl nežli jen generovat zisk. Již před dvaceti lety jsem si uvědomil, jak zásadním způsobem ovlivní kvalitní bydlení spokojenost života, kvalitu partnerského vztahu, dobrý vývoj dětí a celkové rodinné štěstí. Již tenkrát jsem se rozhodl, že budu svojí prací přinášet kvalitní bydlení co nejvíce mladým rodinám. Místo vil za desítky milionů jsem se tedy rozhodl stavět dobré rodinné domy za podmínek, kdy se dům stane dostupný široké střední třídě. 

Postupně jsem se svými kolegy vytvořil programy Mladá rodina a Nulová hotovost, které skvělou dohodou s bankou učinily bydlení prostřednictvím hypotéky opravdu dostupné mnoha mladým rodinám. Zažil jsem s těmito programy mimořádný úspěch a získal respekt ve svém oboru.  Stále však zůstávala skupina lidí, které jsem z různých důvodů nemohl vzít do banky. Byli to lidé, kteří neměli vypořádané majetkové poměry z předešlých vztahů. Byli to lidé, kteří pro své minulé hříchy mají cesty do bank zavřené. A popravdě to také byli lidé, kteří z různých důvodů nechtějí u svého jména uvádět existenci majetku. Roky jsem stavěl domy tisícům klientů. A stále zůstávala malá skupina lidí, kterým jsem pomoci neuměl. 

Každý z těchto lidí, pro které jsem neměl řešení, tak zůstával uvězněn v nutnosti platit nájem. A zde se objevuje druhá moje zásadní myšlenka. Nájmy jsou v Česku vysoké a budou ještě vyšší. Platit celý život drahý nájem, za který nevytvoříte žádný majetek, považuji za nejhorší ekonomickou alternativu. Platit celý život nájem bude pro mnohé znamenat odcházet do důchodu jako chudý. Naopak splácet a zaplatit v aktivním životě svoji nemovitost, může znamenat významně šťastnější poslední třetinu života. O to více mne provokovalo, že pro neexistuje řešení pro ty, které banky odmítnou. 

Jsem perfekcionalista. Neumím se smířit s tím, že něco neumím. A tak vznikl program Chytrý nájem. Program, kde klient není lustrovaný bankou. Program, kde platíte obvyklý nájem a 2/3 zaplaceného nájmu umořují cenu domu. Tedy na rozdíl od hloupého nájmu, tímto nájmem svoji nemovitost postupně zaplatíte. Hledal jsem a  našel cestu pro klienty, pro které žádná cesta neexistovala. 

Je už v Česku obvyklé, že někteří rádi komentují a neradi se o věci zajímají. A tak také kolem této nové myšlenky začaly vznikat názory bez znalosti. Říkám jim neporozumění. Nejlepším lékem neporozumění je trpělivé vysvětlení. Tak pojďme vysvětlovat. 


1. Neporozumění prvé: “Vždyť je to dražší nežli hypotéka.” 


No samozřejmě, že je splátka v programu Chytrý nájem je vyšší nežli splátka hypotéky. Z mnoha důvodů být musí a není se tedy čemu se divit. Splátka hypotéky obsahuje jen samotné splácení dluhu. Veškeré ostatní náklady, jakými je pojištění, daň z nemovitosti jsou hrazené samostatně mimo splátku. V programu Chytrý nájem splátka musí z podstaty obsahovat naprosto všechny náklady. Tedy včetně dobrého pojištění, zaplacení všech daní také 30 let údržby domu. Když se za 29 let porouchá kotel, obsahuje splátka výměnu kotle za nový. Tedy srovnávat vedle sebe čistou splátku hypotéky se splátkou Chytrého nájmu je prvé velké nepochopení. 


2. Neporozumění druhé: “Lepší je hypotéka.” 


To je moje nejmilejší neporozumění. Samozřejmě, že je lepší hypotéka. Také kde je možné pro klienta připravit hypotéku, tam vždy realizujeme hypotéku. Jsem autorem tohoto programu a jako autor vždy říkám: Program Chytrý nájem realizujeme výhradně tam, kde hypotéka není možná. Když někde čtete komentář, který srovnává tento program s hypotékou, pak víte, že dotyčný komentující program vůbec nepochopil. Program Chytrý nájem není a nikdy nebyl alternativou hypotékám. Tento program je záchrana pro ty, kterým je hypotéka v daný moment uzavřena. Chytrá otázka tedy není, zdali je program lepší nežli hypotéka. Chytrá otázka zní, zdali je chytrý nájem lepší nežli nájem hloupý. Zdali chci placením nájmu zaplatit majetek sobě, nebo chci placením nájmu zaplatit majetek někomu jinému ? 

3. Neporozumění třetí: “Třicet let je dlouhá doba.” 


Za třetí časté neporozumění si můžeme v ES sami. Popisujeme program tak, že za 30 let každý svůj dům splácením nájmu zaplatí. Vytvořili jsme tak myšlenku, že programu musí být splácený po celých 30 let. Tak to však není. U naprosté většiny klientů, kteří tento program mají, je nemožnost hypotéky dočasná. U většiny se jednou vyřeší důvody, které dnes brání k běžným programům. Chytrý nájem máme vytvořený tak, aby kdykoliv bylo možné přejít do normální hypotéky. Ani koruna sankcí za předčasné splacení. Žádná administrativní překážka. Pozdější přechod do hypotéky je v tomto programu žádoucí postup. Hledal jsem řešení, jak odemknout situaci pro ty, kteří dnes do banky nemohou. A upřímně budu šťastný, pokud každý do hypotéky přejde hned, jak mu to situace umožní. Také proto, že uvolní místo jiným čekajícím. 

4. Neporozumění čtvrté: “Počítejte kolik přeplatím.” 


To je takové české specifikum, s kterým jsem se zatím nikde jinde ve světě nesetkal. Souvisí nejspíše s tím, že naše generace nezažila ekonomickou výchovu na školách. A tak skoro každý den můžete potkat někoho, kde vynásobí splátku počtem splátek za 30 let a velmi se diví, že ta částka je vyšší nežli cena domu na začátku. Nechejme stranou, že dotyčný často do přeplacení počítá i to pojištění, daně a údržbu. Na co se v Česku zapomíná prakticky vždy, je inflace. Při tomto výpočtu dotyčný počtář zapomene, že při průměrné meziroční inflaci 3% ztratí peníze za deset let 30% své hodnoty. Za třicet let bude kupní síla stokoruny méně nežli poloviční dnešku. Kdo by chtěl tedy zaplatit za 30 let to, co si dnes půjčil, ten musí věřit na Ježíška. Protože jen Ježíšek by pak musel doplatit zbylou hodnotu peněz. A české banky zatím Ježíšky být neumí. :) 

5. Neporozumění páté: “Je to skvělý kšeft pro firmu.” 


Chápu tuto myšlenku. Nikdo nevidí za oponu a je snadné dojít k podobnému závěru. Pro mé kolegy je to nejvíce legrační názor k tomuto programu. Když jsem chtěl otevřít program pro lidi, které banky odmítaly musel jsem na tento sehnat peníze. Uzavřel jsem dohodu o financování s Komerční bankou. Nakoupil jsem pro prvých 30 klientů pozemky a rozestavěl domy. Banka později od dohody odstoupila. České banky nechtějí otevírat cestu pro ty, které sami registry postavily mimo hřiště. Ten prvý rok programu Chytrý nájem byl pro mne pekelný. Abych mohl financovat těch prvých třicet domů, musel jsem prodat osobní majetky a sám na sebe si vzít patnáct hypotéčních úvěrů. Celé roky jsem podnikal bez jediné půjčky. Najednou jsem si musel vzít na sebe jako fyzickou osobu mnoho hypoték, abych otevřel cestu svým klientům, kteří do banky nemohli. Že to je skvělý kšeft by mne tenkrát opravdu nenapadlo. 

Bylo zřejmé, že další úvěry si tímto způsobem za své klienty brát nemohu. Brzo se ukázalo, že spolupráce s bankami nikam nevede. Nezbylo nežli oslovit akcionáře Ekonomek. Oslovil jsem je s myšlenkou, aby se vzdali podstatné části svých ročních zisků. Za tyto peníze umožnili stavět další domy v programu Chytrý nájem. Akcionáři rychle pochopili, že pokud se domy zaplatí za 30 let, většina z nich se už návratu těchto peněz v aktivním působení nedočká. Je těžké říct někomu vzdej se hezké dovolené, nového auta a pojďme udělat něco smysluplného pro lidi, pro které jiná možnost není. 

Je to pro mne stále velmi silný moment. Velmi jsem o pochopení akcionářů usiloval. A když souhlasili, dlouho jsem nemohl uvěřit. Přijde mi úžasné, že se ti lidé vzdali svého pohodlí a na mnoho let svých peněz proto, aby podpořili můj program. Nejsilnějším argumentem byla moje angažovanost, když banka nedodržela dohodu. To že jsem si svým jménem vzal na sebe hypotéky za své klienty byl prý důvod, proč bez velké radosti akcionáři souhlasili a přidali se. 

Tak až zase někdo napíše, že to je “skvělý kšeft”, usměji se. Nechť se kdokoliv na třicet let vzdá svých úspor v očekávání, co mu tento krok skvělého v osmdesáti přinese. Zvláště v dnešní době, kdy jsme si zvykli spotřebovat všechno hned a na nic nečekat. 

Vysvětlil  jsem pět nejčastějších neporozumění programu Chytrý nájem. Zároveň jsem vysvětlil, proč je program kapacitně omezený a proč mí kolegové mají povinnost vždy testovat, zdali není možné financování i jiným našim programem financování. Budu pro Vás dál sbírat neporozumění, které někdy příště zase vysvětlím. Můžete mi pomoci neporozumění pro mne sbírat a posílat jako komentář k tomuto Blogu. Protože vysvětlovat a vést k pochopení má smysl. Stejně jako má velký smysl zaměnit hloupý nájem za ten chytrý. 


Váš David Mencl

neděle 9. srpna 2015

Proč nefungují bankovní odhady ?

Mnoho lidí se při vyřizování vlastní hypotéky setká s problémem, kdy odhad likvidní ceny domu nevyjde příznivě. Mnoha lidem tento moment zásadně zkomplikuje cestu k dobrému úvěru a mnoho lidí se s úžasem a překvapením ptá:  “ Jak je to možné ?” 

Tento Blog Vám vysvětlí, jak se může stát, že se kolem Vás prodávají staré nemovitosti draho a Váš dům odhadne znalec na cenu nízkou. V tomto Blogu Vám vysvětlím tu nepochopitelnou záhadu, jak je možné, že Váš soused s podobným domem má o třetinu lepší odhad nežli Vy. Vysvětlím nevysvětlitelné. Nejsem si však jist, že to bude radostné poznání.  

Předně osvětleme i laikům, hypoték neznalých, co je odhad a proč s tímto nutně pracujeme při vyřizování hypotéky. Tedy hypotéční úvěr je speciální druh úvěru, který je vždy zajištěn nemovitostí. Obvykle nově stavěným domem. Tedy oproti riziku půjčených peněz má banka jistotu v zástavě na nemovitosti. Právě toto vysoké zajištění úvěru činí z hypotéky pro banku nejméně rizikový produkt.  Nízké podstupované riziko společně se státní podporou pak umožňují poskytovat hypotéky s významně nižšími úroky nežli u jiných úvěrů. A právě nízký úrok se skvěle hodí k dlouhodobému splácení vlastního bydlení. Tolik nejzákladnější teorie hypoték. 

K čemu tedy odhad ? Má li banka poskytnout peníze zajištěné nemovitostí, musí poznat, jakou má, či bude mít nemovitost hodnotu. Banka tak činí přirozeně z obavy, aby nepůjčila peněz více nežli bude právě hodnota zástavy. Tedy pokud proti hypotéce ručíte již nemovitostí existující, provede se odhad likvidní ceny této nemovitosti. Pokud budete ručit novým domem, který teprve stavíte, provede se odhad z existující projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. 

Pořád se to zdá být velmi snadné. Tak proč tolik lidí v Česku každý rok konstatuje, že má s odhadem problém. A proč někdo problém má a soused nikoliv ?

Starší, výrazně méně kvalitní, domy se v Česku prodávají za ceny vyšší nežli domy nové, nízkoenergetické. Pokud starý dům s energetickou náročností 12.000 měsíčně se prodává draho, dá se zdravým rozumem očekávat, že dům nový s energetickou náročností 1.200 měsíčně odhadne znalec banky na cenu nejhůře stejnou, za jakou se prodávají domy staré a nekvalitní. Podle zdravého rozumu jistě. Tuto položku však v naší úvaze vynechejme. Zdravý rozum není pro procesy úvěrů vždy nezbytně nutná součást. 

Jakýkoliv systém bez rovnováhy, který sleduje jen jeden z mnoha zájmů, se nakonec vždy ukáže jako systém špatný. Lenost a opatrnost jsou přirozené lidské vlastnosti, které čekejme vždy a nezlobme se na lidi, že tyto vlastnosti v sobě neseme. Pokud spojíte špatný systém s těmi, z horších lidských vlastností, dostanete vždy špatné výsledky. A to se dnes děje v oblasti odhadů hypoték. 

V době nástupu hypotéční krize v roce 2008 (USA) začaly banky vytvářet tlak na znalce, aby nemovitosti oceňovali raději méně nežli více. Supervize bankovních domů začala důsledně prověřovat znalecké posudky. Pokud zjistila, že znalecký posudek je ocenění na cenu nereálně nízkou, nestalo se naprosto nic. Pokud však supervize konstatovala, že posudek je na cenu snad i mírně vyšší, začala znalcům šlapat na paty. Některé banky dokonce pevně určily, že posudek musí vycházet o 30% nižší cenu nežli je v místě cena opravdu obvyklá. 

Každý znalec je zcela závislý na smlouvě s bankou. Máš smlouvu, máš jistotu  práce. Zaplatíš leasing a můžeš jet na tři dovolené za rok. Nemáš smlouvu, jsi v podstatě odepsaný a přišel jsi o kompletní živobytí. Leasingovka nepočká a manželka s dovolenou většinou také ne. Znalci jsou tedy na bankách a na obnovení smlouvy zcela závislí. Pokud některý znalec opakovaně vypracuje odhad, který se supervizi bude zdát příliš vysoký, přijde o svoji smlouvu. Pokud naopak činí odhady nízké, banka tohoto nekárá. Nízké odhady nikomu nevadí. 

Dobrá práce znalce je odhadovat nemovitosti v reálných cenách. To je dobrá práce. Jenže bezpečný postup nerovná se v tomto případě dělat práci dobře. Bezpečný postup je odhadovat budoucí ceny jako nízké. S nízkou cenou Vás supervize nikdy nekárá. Nízká cena je pohodlí a bezpečí. 

Proč je vlastně výše odhadu důležitá ? Představte si, že stavíte dům v hodnotě tří milionů. Pokud znalec odhadne budoucí tržní cenu reálně, bude mít dům po svém dokončení hodnotu tří a půl milionu. Postavené domy vždy stojí více nežli ty stavěné postupně. Pokud stavíte dům za tři miliony a odhad vyšel na tři a půl, pak chcete v bance půjčku nižší nežli je hodnota zástavy. Tedy jste pro banku bezpečný a půjčka je levná. Tento pojem se odborně jmenuje LTV. Tedy poměr mezi hodnotou zástavy  a půjčkou. Pokud však máte smůlu a znalec Vám odhadne Váš dům na budoucí hodnotu jen dva a půl milionu, potřebujete od banky půjčit více nežli bude budoucí hodnota nemovitosti z pohledu banky. Banka Vám rázem půjčí za dražší úrok a ještě po Vás bude žádat další ručení. 

Půjde stále o stejný dům. V jednom případě máte odhad reálný, půjčku levnou a vyřízení snadné. Ve druhém případě u horšího znalce máte půjčku drahou a hypotéku obtížnou. To je rozdíl mezi dobrým a špatným odhadem. 

Také Česká národní banka sleduje, jak banky oceňují hodnotu budoucích domů. A také ČNB zajímá výchylka jen jedním směrem. Pokud ČNB zjistí, že některá, obvykle nová banka, postupuje příliš férově a hodnota zástav se povážlivě blíží hodnotě půjčených peněz, nutí takto novou a nezkaženou banku vytvářet rezervní položky. Tedy cpát peníze do sejfů a s těmito nepodnikat. Z pohledu ekonomiky banky šílené opatření, když peníze ve sklepě nemohou vydělávat další peníze.  Tedy opět nechce li mít banka problém se svým dohledovým orgánem (ČNB), prokáže, že skutečná hodnota zajištěných nemovitostí je s rezervou mnohem vyšší nežli půjčené peníze. Tedy opět jsou li odhady nereálně nízké, je také banka před svým dohledem v bezpečí. 

Banky vytvořily systém bez rovnováhy. Sledují jen svůj zájem nepůjčit více nežli je hodnota zástavy. Sledují jen svůj zájem a nikdo nesleduje zájmy klientů bankovních domů. Banky vychýlily systém a vytvořily nesprávné prostředí, z kterého nás dnes všechny pořádně bolí hlava. 


Tedy stručná rekapitulace, po které již každý pochopí, proč má tolik lidí s odhadem budoucí ceny svého domu takové potíže: 


1. Znalec nic neriskuje, když učiní odhad nereálně nízký, ale naopak riskuje, když by byl odhad příliš vysoký. 
2. Čím je odhad méně přesný v neprospěch klienta, banka, tím mu banka půjčí peníze za vyšší úrok. 
3. Česká národní banka, jako dozor bankovního trhu, se stará jen není li odhad příliš vysoký a tím ohrožena bezpečnost banky. Koncový klient a zdali tento není poškozený naopak odhadem nízkým Českou národní banku bohužel nezajímá. 


Samozřejmě není nic jen černé. Mezi odhadci je celá řada slušných a férových, kteří si uvědomují svoji odpovědnost. Opakovaně se stává, že necháme provést na stejný dům a pro stejného klienta druhý posudek a znalci se rozcházejí o 35% ceny. To jsou právě situace, kdy narazíme na mezní charaktery mezi znalci. Na jedné straně znalce, který hledí jen na sebe, ceny automaticky snižuje o 800.000,- a na místo stavby ani jezdit nemusí. Na straně druhé znalec, který se nepoddá nesprávnosti systému a vedle finanční odměny mu v životě také záleží na kvalitě odváděné práce. 

Poctiví znalci pořád existují. Hledat je těžké. A právě těmto za jejich práci děkuji. Je skvělé vidět, že jsou lidé, pro které je kvalita práce stále více nežli pohodlí. 

V tomto Blogu jsem Vám přinesl vysvětlení, proč odhady nefungují dobře. A proč, dokud se nezmění systém, fungovat dobře nikdy nebudou. V některém dalším ze svých Blogů Vám pak přinesu několik praktických rad, jak hledat ty správné odhadce a jak si pomoci ke spravedlivému odhadu. 


Hezké dny Vám přeje David Mencl 
pondělí 6. dubna 2015

Sen o chytrém státu

Muž by měl umět stát za svým slovem. Přemýšlím, zdali tato jednoduchá životní hodnota má nutně platit i k politikům ? Je to vlastně vůbec možné ? A jak by asi vypadala naše země, kdyby každý dodržel co slíbí ?

Dvacet let se věnuji přemýšlení, jak přinášet českým, slovenským a polským rodinám lepší bydlení. Stejných dvacet let sleduji, jak v pravidelných intervalech politici slibují a své sliby v vzápětí neplní. Slyšel jsem mockrát slova o tom, jak v mladých rodinách a dětech je budoucnost našeho národa. Jak je bydlení důležitou hodnotou pro fungující rodinu. Slyšel jsem slibovat politiky modré, oranžové, rudé, žluté i zelené. Na výšce daní se neshodnou. Na majetkových přiznáních jistě ne. V zákazu kouření jsou rozpolcení.  Někdy se mně zdá, že jediné téma, ve kterém se politické strany shodují, je nutnost podporovat mladé rodiny a jejich dobré bydlení.

Možná se mně to jen zdá.

Mnoho mladých lidí ihned po dokončení vysoké školy odchází pracovat mimo Česko. Budoucnost důchodů mé generace je tristní. Část populace žije bez zřejmého ukotvení a jasných hodnot. Bydlení v nájmu nevytváří vztah k místu, domov - pevný bod v životě. Možná s pevným bodem místa mizí z našich životů i pevný bod vztahů. Bydlení v nájmu přináší prvek dočasnosti. Život bez ukotvení je často životem bez hlubšího smyslu a cílů. Takový často vede k pocitu prázdnoty a frustrace. Z takových životů zmizel pocit štěstí a zůstává jen konzumace života v různých podobách.

Byl bych velmi rád, aby lidé kolem mne byli šťastní. Aby jejich život měl smysl a pevný řád. Těšilo by mne velmi, kdyby v této zemi zůstávali pracovat a žít také vzdělaní mladí lidé. Bylo by nadějné, kdyby na můj důchod pracovali lidé také narození v Česku, nejen importovaní z nejchudších částí Afriky. Taková bych měl přání ohledně budoucnosti své milované země.

Dobré bydlení mladých rodin by k těmto přáním pomohlo. Dostupné dobré bydlení může být důvod, proč zůstanou i vzdělaní mladí lidé. Vlastní bydlení je pevný bod, který upevňuje pevnost vztahu. Je zázemím, které je důležité pro zakládání rodin a narození více dětí. Těch dětí, které snad jednou pomohou také s mým důchodem. Dát mladým lidem možnost splácet svoji hypotéku, znamená dát jim možnost vytvářet sobě majetek. Vlastní majetek pak vede k odpovědnosti.

Je-li jediným tématem, na kterém se české politické strany shodnou podpora mladých rodin a dobrého bydlení, je tato shoda pochopitelná. Co však pochopit neumím, že k žádné smysluplné podpoře po celých dvacet let nedošlo. Co hůře, poslední kroky poslední vlády vedou přesně opačným směrem.  

Možná to je jen špatný sen.

DPH na pozemky
Jako všechno špatné i toto se děje ve dvou krocích. Nejprve nám předchozí vláda zavedla DPH na nákup pozemku. Současný ministr financí pak působnost daně rozšířil a sazbu zvýšil. Od ledna 2016 tedy každá mladá rodina, která sobě koupí pozemek pro svůj dům, zaplatí o DPH 14% navíc. Zdražit nákup pozemku opravdu za podporu označit nelze. Že se tak děje cestou zvýšením daně, kterou prosadil člověk, slibující nezvyšovat daně působí téměř komicky.

Hon na 100% hypotéku
Hypotéka, kde od banky získáte peníze odpovídající celé hodnotě zástavy se jmenuje 100% hypotéka. Tato je mimořádně důležitá pro mladé rodiny. Mladá rodina, pokud platí vysoký nájem, nemá možnost ušetřit žádné zásadní prostředky. Takzvaná 100% hypotéka je tak právě pro mladé rodiny klíčový produkt. Právě 100% hypotéka pomáhá mladým rodinám odejít z drahých nájmů do splácení svého domu.

Je doslova zlým snem, pokud se česká vláda ve spolupráci s ČNB chystá právě 100% hypotéky zrušit, či radikálně omezit. Tato děsivá myšlenka pochází z institucí Evropské unie. Opatření má chránit slabé banky v některých zemích. V Česku slabé banky nemáme. Naopak naše banky prošly evropským testem s mimořádně dobrým výsledkem. Bohužel bezmyšlenkovitě bereme opatření určené k ochraně slabých bank, abychom tímto chránili banky silné a zásadně tak poškodili zájmy mladých rodin. Těm, co český stát sliboval podporu, bere nejdůležitější klíč k možnosti vlastního bydlení. Ty, kterým sliboval kvalitu bydlení snaží se nadobro uzamknout v drahých nájmech.

Tady se již nemohu v pravdě ani smát. Zvláště když si uvědomím, že nejčastějším podnikáním českého poslance je pronájem bytů.

Tohle musí být jen velmi bizarní sen.

Zákon o Net-meteringu
Jednou z úžasných věcí, kterou moderní domy umí, je schopnost vyrobit si většinu potřebné energie. Všechny technologie již existují a jsou dostupné. Zbavíme rodinné rozpočty složenek za energie a tím přispějeme ke kvalitě jejich životů. Zbývá jediné. Maličkost. Schválit zákon umožňující net-metering. Zákon, který umožní svoji vyrobenou energii si v létě uložit do sítě a v zimě vzít zpět. Řada států kolem nás již tuto službu svým občanům přinesla. V Česku opakovaně slyšíme, jak jde o správnou cestu a jak již brzy, brzy, brzy. Jen ty sliby, že již brzy posloucháme docela dlouho.

Jednoduchý zákon, který stát nic nestojí je nám slibovaný dva roky.  Schválit zákon, který umožnil výstavbu obrovských fotovoltaických elektráren ve volné přírodě šlo rychle. Malé skupině lidí tento přinesl astronomická bohatství. Tak snad se nakonec podaří schválit i zákon umožnující smysluplné instalace malých elektráren na střechy rodinných domů.

Snad je to jen sen. Snad  stát ví co je důležité. Splnit slovo je věcí cti a ta se týká i českých politiků.

Stavím domy dvacet let. Za tu dobu jsem se naučil nespoléhat na stát a nevěřit tak úplně slibům politiků. Dobré věci a skutečnou pomoc nám nepřinesou politici. Tu si musíme vytvořit sami. Každý z nás máme v rukou možnost trochu zlepšit svět kolem sebe. Jdu tedy přemýšlet nad programy, které pomohou, tam kde předvolební sliby zůstaly prázdným slovem. Protože každá rodina, které dám její vlastní domov je mně velkou radostí a smyslem bytí. Od českých politiků už vlastně žádnou podporu nežádám. Ocenil bych však velmi, kdyby alespoň neškodili. Pokud problematice nerozumí, nechť se raději  poradí. 

čtvrtek 8. května 2014

Léčitelka

" …….  Ale chtěl bych upozornit na fenomén, který se objeví, až si noví poslanci - ti starší už jsou otrlejší - otevřou internet. A otevřou si tak zvané internetové diskuse, kde minimálně třetina těchto diskusí má autory skrývající se pod nejrůznějšími anonymními přezdívkami. A tito autoři neargumentují, tito pouze nadávají. Jsou to lidé, u nichž jejich závist přerostla až v patologickou nenávist vůči všem, kdo jsou schopnější než oni sami, tedy vůči všem. Jsou to lidé, o nichž Tomáš Masaryk v poněkud jiném kontextu mluvil jako o patologické sedlině české společnosti.

A já bych zde navázal na svůj inaugurační projev, kde jsem vás poprosil: Nenechte se otrávit. Nenechte se otrávit závistivými, nešťastnými, možná, ač nejsem psychiatr, i duševně nemocnými lidmi, kteří si své komplexy nenávisti vylívají za pomoci nového komunikačního média. Hodnoťte své činy podle výsledků své práce. A podle ničeho jiného než podle těchto výsledků. .. " Z projevu Prezidenta republiky Miloše Zemana v poslanecké sněmovně


Asi to tak musí být. Asi to je přirozenost tohoto světa, byť mně osobně neradostná:


Nelze se v životě potkávat jen se slušnými lidmi.

A tak i do Ekonomek přichází každý měsíc mezi čtyřiceti klienty také dva mimořádně konfliktní a nekvalitní. Schováni za většinou slušných na prvý pohled k nerozeznání. Vedle naprosté většiny milých, přátelských a slušných proklouznou obvykle dva nepoctiví, či sociálně narušení.

Stejně jako v autobuse, či obchodním domě nepotkáte jen samé slušné lidi, stejně tak pro naše domy přichází malé procento mimořádně obtížných klientů. Dva ze čtyřiceti měsíčně se nezdá mnoho. Jenže dva každý měsíc je dvacet čtyři konfliktních za rok. Za patnáct let jsme tak vedle obrovské většiny devadesáti-pěti procent slušných mohli potkat také tři-sta-šedesát klientů mimořádně obtížných.

Jak firma zraje,  přichází zkušenost. Se zkušeností pak zase schopnost zvládnout i klienty, které moc zvládat nelze. Najednou získáte schopnost postavit dům pro člověka, který se nesnese vůbec s nikým. Získáte schopnost přesvědčit k poctivé cestě klienta, který nikdy před tím poctivý nebyl. Úspěch u složitých klientů pak snadno přinese mylný dojem, že jste schopni domluvit se s každým. Přílišné sebevědomí přináší pýchu.

A právě tu pýchu, ten nepravý pocit schopnosti zvládnout cokoliv v mém případě život rychle narovnal. Poslal mně do cesty někoho opravdu zcela mimořádného. Viktorii Novobilskou.
Od počátku se jednalo o podivný příběh. Viktorie Novobilská nemá děti a nepracuje. Její živností je čarodějnictví. Vyhání ducha z těla a věští z karet. Bylo by rozumné vyhnout se takovému klientovi. Nicméně jsme upřímně věřili, že dohodnout se umíme s každým a Viktorii Novobilskou za svého klienta přijali.

Nebyla to hezká práce a nebyla to hezká stavba. Klientka neplatila, většinu etap stavby zaplatila s několika-měsíčním prodlením. Stavba se neustále přerušovala a střídalo se na této mnoho různých dělníků.  Celkové prodlení plateb přesáhlo jeden a půl roku a jednalo se tak o nejhorší stavbu, kterou v ES pamatujeme. Přesto jsme s velkým sebezapřením klientce nakonec stavbu bez vad a nedodělků předali. Přesvědčeni tenkrát, že nám předáním domu tato nepříjemnost končí.

Příběh Viktorie Novobilské však dokončením domu teprve začal. Dnes již víme, že jde o příběh, který nikdy neskončí.

Klientka za stavbu nezaplatila. Po dvou letech různých slibů skončila na soudě, který její dluh stvrdil a poslal Viktorii Novobilskou pro velký dluh do exekuce. Pro normálního člověka poslední moment, kdy hledá možnost dohody a záchrany před ekonomickou zkázou. Nikoliv však pro tvora tak výjimečného, jakým ona je.

Neměli jsme tenkrát všechny informace. Až později jsme se dozvěděli o duševní nemoci této klientky, o její mimořádné schopnosti manipulovat s lidmi a naopak naprosté neschopnosti vnímat své kroky reálně. Viktorie Novobilská nám dala ultimátum. Buď přestaneme vymáhat její milionový dluh, nebo nám učiní ze života peklo. Člověk nemůže měnit svoji čest a hrdost za klid. Ve slušných společnostech se vyděračům neustupuje. V ES jsme si zachovali svoji hrdost a této lumpárně neustoupili.

Viktorie Novobilská nemá děti a nepracuje. Celý život žije jen pro sebe, když sama sebe považuje za střed vesmíru. Duševně nemocná upnula jediný svůj zájem na brutální pomlouvačnou kampaň. Vytváří falešné příspěvky, píše o našich stavebních katastrofách, o hromadných žalobách, nedodržených termínech staveb. Co strašného vymyslet se na naši adresu dalo, to Viktorie Novobilská vymyslela či ještě vymyslí.

Na počátku nás obvinila, že nestavíme žádné domy. Když si uvědomila, jak hloupého obvinění se dopustila, vinila nás z daňových úniků. Když Finanční úřad vyvrátil její udání, obrátila se postupně na všechny instituce, které s udáním oslovit mohla. Zažili jsme tak kontrolu Odboru sociálního zabezpečení, kontrolu na švarc systém, několik kontrol České obchodní inspekce a nakonec i Policie.

Jedna instituce za druhou postupně vyvracela Novobilské pomluvy. Jedna instituce za druhou potvrzovaly naši bezúhonnost. Jsme tak díky této soudem odsouzené dlužnici asi nejlépe prověřenou společností v Česku. S trochu zlomyslným úsměvem dodávám, že všechny kontroly dopadly pro ES s nejlepším možným výsledkem. Všechna šetření, které Viktorie Novobilská započala, potvrdila naši vysokou míru etiky a morálku podnikání.

Nic to však nemění na počínání této temných sil služebnice. Jakmile skončilo šetření jedné pomluvy, již běžela pomluva nová. Jakmile jedna instituce své šetření končila, již druhá měla začít. Přirozeně se snažila tato neobyčejná žena vtáhnout do své války média. Oslovila snad všechny média, která oslovit lze. Od naprosté většiny slyšela odmítnutí se slovy: "Špínu neděláme...".Naprostá většina redakcí Viktorii Novobilskou jako nesolidní, a pro svoji exekuci také jako neobjektivní odmítla. Pokud však zkusíte velké množství novinářů, často se nejde alespoň jeden, který nevědomky, nedůsledností a neprověřením informací manipulaci pomůže.

Snad ji to nedovoluje její duševní stav, snad je zlem zcela zaslepena, není již Viktorie Novobilská schopna vidět realitu. Nepovažuje sebe za špatnou za nezaplacený dluh, nýbrž nás za špatné, že jsme vrácení dluhu u soudu žalovali. Nebere v potaz, že jsme marně čekali dva roky zdali nezmění svůj přístup.

Dnes je Viktorie Novobilská odsouzená pěti různými soudy pro nezaplacené dluhy, další žaloby pro pomluvu a poškození dobrého jména na tu postupně dopadají. V souvislosti s ES Policie vyšetřuje Viktorii Novobilskou pro zvláště závažný trestný čin Křivého obvinění a  pomluvy.  Viktorie Novobilská zašla ve svém počínání tak daleko, že této hrozí několikaletý nepodmíněný trest. 


Pro mnoho lidí je Viktorie Novobilská čarodejnicí, ve které není molekula pravdy. Pro jiné duševně nemocným a zlým člověkem. Tito lidé, ve většině mně blízcí mají právo vidět tuto ženu v nejhorších barvách. Já mám však pohled svůj. Rád nacházím v každé situaci ty dobré hodnoty, které nás obohacují. Nerad se nechávám strhnout do negativního myšlení.

Viktorie Novobilská je nešťastný člověk, který žije život bez velkého smyslu. Nebyla obdarována darem vychovat děti a nebyla obdarována možností pracovat na něčem smysluplném. Tedy pro mne není Viktorie Novobilská čarodějnice a nepovažuji tuto ani za blázna. S trochou nadsázky já vidím Viktorii Novobilskou jako velmi speciální léčitelku.

Zažíváme patnáct let permanentního úspěchu. Po většinou k nám přichází více klientů, nežli jsme schopni svoji službou uspokojit. Nikdy jsme netrpěli nedostatkem zájmu o naše služby. Dlouhodobý úspěch má svá rizika. Je snadné podlehnout nemoci arogance z úspěchu. Viktorie poskytla lidem ES a snad také mně samotnému prevenci i léčbu k této nemoci. Její brutální zlo a bezohledné pomluvy nás přivedly zpět k pokoře. Přes velký úspěch víme, že musíme pracovat bezchybně a skvěle. Protože každou i malou chybu použije ona s mimořádnou záští proti nám.

Jistě to tak nechtěla. Přesto se stala Viktorie Novobilská důležitou ingrediencí našeho úspěchu. Je nám léčbou na aroganci úspěchu. Stálým čekáním na naše chyby nás vede k dokonalosti. Přiměla nás o své klienty pečovat s energií v Česku nevídanou tak, abychom ukázali, kde stojí pravda a kde zášť. Také pro tento mimořádně drsný vliv jsou Ekonomky pro své klienty mimořádně slušné a obětavé. Také pro tento vliv jsou Ekonomky svými klienty milované. Je zvláštní to napsat. Myslím však, že každý úspěšný projekt by měl mít svoji Viktorii Novobilskou.

Viktorie Novobilská záměrně a chytře manipuluje s těmi nejprostšími v naší populaci. Hledá lidi, kteří informace neověřují a kteří uvěří každé černé myšlence, kterou mezi tyto vypustí. Neúspěch mezi lidmi přemýšlivými ji přivedl k těm jednoduchým. Tam, kde přemýšlivý hledá skutečnou pravdu, jednoduchý uvěří všemu.  Stejně jako si dokázala od jednoduchého člověka vzít peníze za vyhánění ducha z těla, či věštění z karet, stejně dobře tyto dokáže manipulovat v této své hře. Činí tak s mimořádným zlem a bezohledností i k těm, s kterými manipuluje.

Každý jednou vrátíme svůj životní cestovní pas. Každý budeme jednou muset zrekapitulovat svá dobra a zla. V ES věříme, že s každou šťastnou rodinou v našem domě činíme dobro, které se vrací. Nepochybuji, že Viktorie Novobilská jednou bude muset splatit to mimořádné zlo, kterého se zde na zemi dopouští. Nepochybuji, že Viktorie Novobilská jednou zaplatí za každou rodinu, kde zneužila důvěřivosti a odvedla tuto od svého snu dobře bydlet.

Vám v Ekonomkách přeji,  nechť si uchováme myšlenku, že jen opravdu šťastní a spokojení klienti mají v naší práci smysl. Jen tak přinášíme hodnotu, pro kterou má smysl žít. Radujeme se každý měsíc z dalších čtyřiceti šťastných rodin. A mějme svoji práci 
stejně rádi jako jsme doposud měli. Slovy pana Prezidenta závistivým navzdory.

Váš  David Mencl